29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun - herevde.net

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun

Bu gün bir ulusun doğum günü, bugün bir devletin küllerinden doğmasının 95. yıl dönümü ve bugün “Ne Mutlu Türküm” diyebildiğimiz Cumhuriyet Bayramımız.

Cumhuriyeti nasıl kurduk ve nerelerden buralara geldik tarihte ufak bir gezinti yapalım ki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bizim için neden önemli görelim.

http://Array

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri

Çanakkale Savaşı veya Çanakkale Muharebeleri, I. Dünya Savaşı sırasında 1915–1916 yılları arasında Gelibolu Yarımadası’nda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında yapılan deniz ve kara muharebeleridir. İtilaf Devletleri; Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’u alarak İstanbul ve Çanakkale boğazlarının kontrolünü ele geçirmek, Rusya’yla güvenli bir erzak tedarik ve askeri ikmal yolu açmak, başkent İstanbul′u zapt etmek suretiyle Almanya′nın müttefiklerinden birini savaş dışı bırakarak İttifak Devletlerini zayıflatmak amaçları ile ilk hedef olarak Çanakkale Boğazı’nı seçmişlerdir. Ancak saldırıları başarısız olmuş ve geri çekilmek zorunda kalmışlardır. Kara ve deniz savaşı sonucunda iki taraf da çok ağır kayıplar vermiştir.

Tarihler, 1918 gösterdiğinde İstanbul’un İşgali gerçekleşti, Osmanlı İmparatorluğu ve İtilaf Devletleri arasında imzalanan Mondros Mütarekesi ile Birinci Dünya Savaşı’nın bu ülkeler arasında sona erdiğinin ilan edilmesinin ardından gerçekleşmiştir. Osmanlı başkenti İstanbul, önce 13 Kasım 1918, sonra 16 Mart 1920’de olmak üzere iki kez işgal edildi.

İlk işgalde İstanbul’un önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alınmış ancak idareye el konulmamıştı; ikinci işgal ile idareye el konuldu. Büyük İmparatorluğun başkenti işgal edilmesi sonrasında ise bazı kendini bilmezler Anadolu’ya çıkartmalar yapmaya başlamıştı.

Bir Osmanlı Subayı vardı ki küllerinden bir ulusun tekrar doğmasını sağlayacaktı. Bu bilen işgal güçleri bu zeki subayı İstanbul’dan çıkmadan önce yakalatmak için ellerinden geleni yaptılar ancak bu zeki subay, işgalci güçlerin tüm planlarını hesapladı ve yine zekasını kullanarak işgalci güçlerin tüm planlarını bertaraf etti.

İşgalci güçlerin yana yakıla aradığı komutan Mustafa Kemal paşaydı. Günler geçtikçe işgalci güçlerde korku artıyordu çünkü korktukları Mustafa Kemal paşayı hala yakalayamamışlardı.

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı

Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı19 Mayıs 1919 tarihinde 9. Ordu Müfettişi Mustafa Kemal’in Bandırma Vapuru ile yapılan yolculuk sonrası Samsun’a ulaşması olayı. Bu olay Kurtuluş Savaşı’nın fiili başlangıcı olarak kabul edilmektedir

Kurtuluş Savaşıİstiklâl Harbi veya Millî Mücadele, I. Dünya Savaşı’ndan yenik çıkan Osmanlı İmparatorluğu’nun İtilaf Devletleri’nce işgali sonucunda Misak-ı Millî sınırları içinde ülke bütünlüğünü korumak için girişilen çok cepheli siyasi ve askeri mücadele. 1919-1922 yılları arasında gerçekleşmiş ve 11 Ekim 1922’de imzalanan Mudanya Mütarekesi ile fiilen biten savaş, 13 Ekim 1921’de imzalanan Kars Antlaşması ile Doğu Cephesiyle sınırlı olmak üzere, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile ise topyekün sona ermiştir.

Cumhuriyet’in İlanı

Cumhuriyet’in İlanı, hukuksal olarak, İkinci Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923 günü gerçekleşen oturumunda Mustafa Kemal’in hazırladığı anayasa değişikliği teklifinin kabul edilmesiyle Türkiye Devleti’nin yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirlenmesidir.

Daha geniş anlamıyla cumhuriyetin ilanı, Türk toplumunu çağdaşlaştırmayı amaçlayan Türk Devrimi’nin bir parçasıdır; diğer yenileşme ve reformların da önünü açan bir siyasal inkılap hareketidir.

Bütün milletler arasında en namuslu ve dostluk kurmada tereddüt edilmeyecek olan yalnızca Türklerdir. Henüz yabancı tesiri altında kalmamış olan bir köye gidecek olursanız; gerçek misafirperverliğin ne demek olduğunu orada görüp öğrenirsiniz. Yazar William Martin tarafından Türkler için kaleminden dökülenler.

Bizim şanlı tarihimizden çok ufak notlardır yukarıda anlattık. Tarihimizi anlatmaya kalksak yazmak ve okumak için ömür yetmez.

Ne Mutlu Türküm Diyene

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun. 

Share.

About Author

Leave A Reply